B5 Trafo merkezleri için donatılar

Enerji Sektörü Ürünleri

B5 Trafo merkezleri için donatılar

B 51 ENEL onaylı trafolar için klempler ve bağlayıcılar
B 52 Konsantrik klempler