Rebosio Industria Elettrotecnica

Bonomi Eugenio S.p.A ve Rebosio demiryolları ve elektromekanik sektöründe dünya çapında tanınan iki büyük markadır. İki firmanın 70’lerde başlayan ortak çalışmaları teknik, kalite ve üretim konularında yapmış oldukları fikir birlikleri Bonomi Grubunun temellerini uzun yıllar önce oluşturmuştur.

Rebosio 1920’lerde kurulmuş ve 60’lı yıllarda geleneksel cam ve porselen izolatörlere alternatif olarak kompozit materyaller üzerindeki çalışmalarına başlamıştır. 1980’lerde Rebosio ilk kompozit silikon izolatörün patentini almıştır. 2002’de Rebosio ile Bobomi Eugenio’nun birleşmesi, her iki fimayı da özellikle demiryolu elektrifikasyonu pazarında, komple çözüm konusunda dünyada önemli bir konuma getirmiştir.